Bionieuws: €40 million for plants and brains

2019-09-07

De overheid investeert 40 miljoen euro in twee innovatieve biologische onderzoeksprogramma’s naar wortelmicrobiomen van planten en hersenaandoeningen.

Zes interuniversitaire onderzoeksconsortia krijgen 114 miljoen euro om fundamenteel, excellent en vernieuwend onderzoek te gaan doen. Onder de door onderzoeksorganisatie NWO geselecteerde groepen voor zo’n zwaartekrachtsubsidie zitten twee biologische samenwerkingsverbanden – MiCRop en Brainscapes – die ieder rond de 20 miljoen euro krijgen voor tien jaar onderzoek. Een flinke injectie, want per consortium kunnen hiervoor gemiddeld 36 nieuwe promovendi, 14,5 postdocs en 1,5 tenure trackers aangesteld worden. ‘We kunnen hiermee echt nieuwe stappen in het onderzoek zetten’ en ‘heel spannende dingen gaan doen’ bevestigen beide hoofdaanvragers, plantenwetenschapper Harro Bouwmeester van de Universiteit van Amsterdam (UvA) namens MiCRop en neurogeneticus Danielle Posthuma van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) namens Brainscapes.

BioNieuws Website