Promovendus MicroHealth (Vacancy closed)

2023-11-17

Bij de afdeling sociologie zijn wij op zoek naar een promovendus voor het sociologische deel van het MicroHealth project dat in 2024 van start gaat. Dit interdisciplinaire project gaat over het microbioom van planten, het effect daarvan op de gezondheid van mensen en de sociale en politieke dynamieken rond de ontwikkeling van nieuwe landbouwproducten op dit gebied. De promovendus richt zich op dit laatste, sociale aspect en bestudeert het MicroHealth project zelf en de interacties met burgers, boeren en andere betrokkenen die zich in de loop van het project ontvouwen. Op die manier wordt “impact” onderzocht en reflectie mogelijk gemaakt. MicroHealth wordt gefinancierd door NWO-KIC. Het sluit deels aan bij het METAHEALTH project, bij MiCRop en bij de Research Priority Area Systems Biology van de Universiteit van Amsterdam.

 

Wat ga je doen

 

Je promoveert en daarbij hoort dat je het onderzoek deels zelf verder invult. Op dit moment denken wij aan de volgende taken.

 

 • Je doet een literatuur-review, bijvoorbeeld naar de manier waarop mensen (in Nederland) in het dagelijks leven omgaan met microben op/in voeding in relatie tot gezondheid, of naar de politieke dynamiek rond de introductie van “gezonde” producten. Je hebt daarbij oog voor de politieke relatie tussen diverse burgers, wetenschap en (voedingsmiddel)industrie.
 • Door participerende observaties, interviews, participatieve methoden of groepsgesprekken volg je verschillende onderdelen van MicroHealth, bijvoorbeeld de  interventies bij boeren en burgers, de samenwerking tussen belanghebbenden en het werk van MicroHealth onderzoekers in het lab of tijdens het modelleren van data.
 • Door interviews, participatieve methoden en documentenstudie volg je de wijdere politieke en sociale dynamiek die van invloed kan zijn op de ontwikkeling en introductie van landbouwproducten met een “gezond” microbioom.
 • Je organiseert bijeenkomsten met projectleden en andere belanghebbenden om jouw bevindingen tussentijds te delen en te toetsen en reflectie mogelijk te maken.
 • Je publiceert artikelen hierover in samenwerking met andere teamleden. Deze artikelen vormen de basis van je proefschrift. 
 • Je neemt deel aan project-bijeenkomsten.
 • Je draagt bij aan het onderwijs (10% van je werktijd)

 

Wat neem je mee
 

 • Je beschikt over een master-diploma in de sociologie, antropologie, politicologie of verwante wetenschappen. Indien je je opleiding binnenkort afrondt, kan je ook solliciteren. We vragen je dan om een schriftelijke verklaring van je scriptiebegeleiders met betrekking tot je afstuderen mee te sturen met je sollicitatie.
 • Aantoonbare ervaringen met kwalitatief onderzoek is een vereiste. Ervaring met (observationeel) onderzoek op vergelijkbare terreinen is een pré maar niet noodzakelijk.
 • Je bent in staat om snel en makkelijk contacten te leggen met heel veel verschillende actoren.
 • Je beheerst de Nederlandse taal zo goed dat je zonder moeite jouw veldwerk kunt uitvoeren en kwalitatieve data kunt interpreteren.

 

Wat bieden we jou

 

De positie betreft een tijdelijk dienstverband van 38 uur per week. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie voor één jaar aangegaan. Bij een positieve evaluatie en bij ongewijzigde omstandigheden vindt verlenging plaats met maximaal 36 maanden, wat zou moeten leiden tot de promotie.

 

Wij zullen een onderwijsplan opstellen, waarin ook het bijwonen van cursussen en (internationale) bijeenkomsten is opgenomen. Tevens word je ingezet voor het geven van onderwijs aan bachelor studenten.


Het UFO-profiel ‘promovendus’ is van toepassing. Het salaris bedraagt € 2.770 bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot € 3.539 in het laatste jaar op basis van volledige werktijd van 38 uur per week, conform de salarisschelen van de Cao Nederlandse Universiteiten. Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

 

Wat bieden we je verder

 • Je maakt deel uit van een innovatief project, en sluit via je begeleider Christian Bröer aan bij andere projecten en AIO’s.
 • Je volgt onderwijs en je hebt toegang tot een budget voor scholing en andere activiteiten.
 • We bieden je een uitdagende functie die ingebed is in een groot en enthousiast team.

 

Over ons

 

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

 

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

 

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

 

Vragen

 

Voor vragen over de functie of de afdeling kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:

 

Sollicitatie

 

De Faculteit Maatschappij & Gedrag streeft ernaar, en blijft zich ervoor inzetten, om een academische werkomgeving te creëren die inclusief is. We committeren ons eraan om voorwaarden te creëren voor gelijke behandeling en je in staat te stellen om een volwaardig deelnemer te worden van onze academische gemeenschap, ongeacht je achtergrond, ras, seksuele oriëntatie, gender identiteit, beperking en/ of leeftijd. Mensen die onderdeel zijn van (historisch) benadeelde/ ondergerepresenteerde groepen worden in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.

 

Herken je je in het profiel en ben je geïnteresseerd in de functie, dan zien we sollicitatie graag tegemoet. Je kunt via deze link online solliciteren.

 

Graag ontvangen we de volgende twee documenten gebundeld in een .pdf:

 • een motivatiebrief in het Engels, waarin je duidelijk maakt welke ervaring en kennis je hebt die relevant zijn voor dit project;
 • jouw CV, in het Engels of Nederlands.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 januari 2024 tussen 9 en 13:00 uur. De voertaal van de gesprekken is Engels.

 

De reactietermijn sluit op 14 december om 22.00 uur. Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen, die niet via de link worden verstuurd, of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

 

 

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

 

Wij stellen acquisitie niet op prijs.